Nástroje pro usnadnění přístupu

Zápis do 1. třídy ZŠ 2024/2025

vodotisk

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 
v ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1, p. o.

se koná 4. dubna 2024 v budově prvního stupně na adrese Břeclav, Sovadinova 1, v čase od 14.00 hod do 18:00 hod.

Absolvují jej děti, které jsou narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti s odkladem povinné školní docházky v minulém roce v doprovodu zákonného zástupce. 

Zákonný zástupce se může zaregistrovat elektronicky přes link, případně QR kód uvedený na webových stránkách školy www.kupkova.cz v záložce PRO ŽÁKY A RODIČE.

Elektronická registrace v našem systému Bakaláři bude spuštěna v den zveřejnění e-zápisu na webových stránkách školy. Pořadí při elektronické registraci není kritériem pro přijetí žáka. 

Přednostně jsou přijímány děti ze spádového obvodu ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1, který zahrnuje ulice: Břetislavova, Bří Mrštíků, Čechova, Čermákova, Denisova, Fibichova, Fintajslova, Fleischmannova, Fügnerova, Haškova, J. Černého, J. Palacha, Jiráskova, Jungmannova, Kančí obora, K. Čapka, Kuffnerovo nábřeží, Kupkova, Křížkovského, Mahenova, nábř. Komenského, náměstí T. G. Masaryka, Národního odboje, Národních hrdinů, Na Hrůdách, Na Řádku, Nerudova, Pod Zámkem, Pyskatého, Růžičkova, sídl. Dukelských hrdinů, Sladová, Smetanovo nábřeží, Sokolovská, Sovadinova, Šilingrova, třída 1. máje (od ulice Lesní), U Cukrovaru, U Nemocnice, U Splavu, U Stadionu, U Tržiště, Veslařská, Za Bankou, Zámecké náměstí, Žerotínova, 17. listopadu.

Pokud nemáte přístup k elektronické registraci, pomůžeme Vám s vyplněním všech formulářů v den zápisu. 

K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Zákonný zástupce podává žádost o přijetí dítěte do základního vzdělávání a vyplní zápisní list žáka. V případě zájmu pak přihlášku ke stravování a přihlášku do školní družiny. Formuláře je možné přinést s sebou vyplněné (k dispozici na stránkách školy – www.kupkova.cz), případně vyplnit na místě.

U cizinců jsou to dokumenty o místu pobytu na území České republiky, pas dítěte, pas zákonného zástupce.

Odklad povinné školní docházky

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, zákonný zástupce podá písemně žádost o odklad povinné školní docházky (formulář k dispozici na stránkách školy). Dále je nutné dodat doporučení příslušného školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty je třeba odevzdat nejpozději do 30. 4. 2024

Doporučujeme si vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně objednat co nejdříve.

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu budou zveřejněny do 30. dubna 2024 na webových stránkách školy a vyvěšeny na dveřích při vstupu do budovy. Přijatí žáci budou zapsaní pod registračním číslem, které jim bude přiděleno při registraci. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Dokumenty ke stažení

Elektronické přihlášení do 1. třídy ZŠ a přípravné třídy 
ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1, p. o.

Odkaz zde

zapisy online

deti

ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy