Nástroje pro usnadnění přístupu

Informace a návod k objednávání jídel

Žáci školy si můžou objednávat obědy na stránkách www.kupkova.cz, nebo přes objednávkový terminál, který je u školní jídelny. Zde je také zveřejněn jídelníček.

Doporučujeme si návod prostudovat:

 • Každý strávník potřebuje k načtení svého osobního účtu uživatelské id. a heslo – to dostane v kanceláři ŠJ po předložení přihlášky ke stravování
 • Příklad: Obdrželi jste id. 2785. Zadávat budete nyní pouze 2785
 • Momentálně je heslo nastaveno pro všechny uživatele stejné : slovo „heslo" – psáno malým písmenem bez uvozovek
 • Po zadání uživ. id a hesla doporučujeme provést v „Nastavení účtu" změnu hesla!!!
 • V případě zapomenutí uživ. id. nebo hesla jej na požádání sdělí vedoucí školní jídelny.
 • Objednávku na další den je možno uskutečnit nejpozději do 14:00 hod. dne předcházejícího.
 • Strávníci (zákonní zástupci) mají možnost sledovat, ve kterých dnech kdy odebrali stravu.
 • V případě nemoci má žák nárok na dotovaný oběd pouze v první den nemoci. Následující dny je možné vydat oběd pouze v plné výši stravného (včetně režijních nákladů) v době od 11:00 do 11:40 hod.
 • Odhlášení je možné telefonicky u vedoucí školní jídelny, nebo pomocí terminálu nebo internetu zadáním „0" (nuly) u výběru jídla (obědu) konkrétního dne. Na následný den je možno se odhlásit do 14:00 hod. 
 • Systém umožňuje po zadání vlastní domovské e-mailové adresy zpětnovazební kontrolu v případech, kdy nedošlo k načtení nebo zrušení objednávky. V takových případech se Vám objeví v e-mailových zprávách informace o chybě a operaci s přihlašováním jídla by bylo nutné zopakovat.
 • Stravu si můžete objednávat až do výše vloženého kreditu, pokud bude na delší období k dispozici jídelníček. Stále platí, že přes víkend a v době pracovního volna (prázdniny, státní svátek, ředitelské volno aj.) nebude možné obědy přihlašovat ani odhlašovat. Změny je třeba zadávat nejpozději předcházející pracovní den (den, kdy je dítě ve škole) do 14:00 hodin.

V případě nejasností se obracejte v kanceláři dané školní jídelny:

 • Školní jídelna Sovadinova (1. stupeň): p. Monika Konečná, tel.:  739 448 802
 • Školní jídelna Kupkova (2.stupeň): p. Marcela Průdková, tel.: 519 370 981, 739 691 423

 V Břeclavi dne 17. 5. 2021

Mgr. Helena Ondrejková, ředitelka školy

ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy