Nástroje pro usnadnění přístupu

Školní parlament

Aktuality

Stanovy školního parlamentu 2023/2024

 1.  Stanovy školního parlamentu jsou platné vždy pro daný školní rok a na začátku každého roku musí být schváleny nadpoloviční většinou hlasů členů školního parlamentu.
 2. Každý školní rok si třída zvolí své zástupce do školního parlamentu. Zástupci třídy se svým zvolením musí souhlasit – jde o dobrovolnou funkci.
 3. Člen školního parlamentu je povinen účastnit se všech zasedání. V případě neúčasti je nutné se omluvit a zajistit za sebe náhradu, kterou je třídou zvolený zástupce.
 4. Zasedání školního parlamentu se konají jednou za 2 týdny.
 5. Členové školního parlamentu pravidelně a pravdivě informují své spolužáky o obsahu všech zasedání školního parlamentu. K tomu je mu po domluvě dán prostor v rámci třídnických hodin nebo v jinak stanovený čas.
 6. Školní parlament má právo odvolat na základě závažných důvodů předsedu, místopředsedu, zapisovatele a mluvčího. A to nadpoloviční většinou hlasů.
 7. Při hlasování školního parlamentu platí rovnoprávnost postavení všech členů ŠP. Každý člen má vždy jeden hlas.
 8. Školní parlament nemá právo zasahovat do záležitostí, které jsou výhradně v kompetenci vedení školy. Nesmí vydávat taková rozhodnutí, která jsou v rozporu se školním řádem.
 9. Zasedání školního parlamentu jsou přístupná všem žákům i učitelům školy, kteří se o termínu zasedání mohou informovat na nástěnce ŠP/ na webu školy. Přihlížejícím je dovoleno hlasovat společně se členy ŠP dle dohody členů parlamentu.

V Břeclavi, 20.9. 2023

Zástupci tříd ve školním parlamentu 2023/2024

1. stupeň:

 • 4. A: Berenika Dlouhá, Patrik Piskatý, Filip Perůtka (Z)
 • 4. B: Tereza Hromková, Adriana Dřímalová
 • 4. C: Sebastian Sevský, Kristýna Sevská, Šimon Burianek (Z)
 • 5. A: Patrik Říha, Aneta Strmisková, Lukáš Doležal (Z)
 • 5. B: Jan Karel zámečník, Bára Čimerová
 • 5. C: Natálie Ševčíková, Karolína Zídková, Sofie Pilcová (Z)

2. stupeň:

 • 6. A: Jasmína Žiaková, Bartoloměj Velecký
 • 6. B: Tomáš Helešic, Martin Mahovský
 • 6. C: Štěpán Vrbka, 6. C Zdeněk Beránek
 • 7. A: Jakub Steinbauer, Jiří Šil
 • 7. C: Tereza Žáková, Jana Klimešová
 • 8. A: Alex Wilt, Amálie Komendová
 • 8. B: Martin Plot, předseda ŠP
 • 8. C: Lukáš Vaněk, Katka Miková
 • 8. D: Matyáš Havel, Tobiáš Smutný, Klára Lencsová (Z)
 • 9. A: Lukáš Benada, Jakub Lichtneger
 • 9. B: Jakub Kučera, Dominik Daněk
 • 9. C: Lukáš Podkalský, Jaromír Popp

Z = zástupce

Zápisy z jednání

Připravuje se...
ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy