Nástroje pro usnadnění přístupu

Statut školního poradenského pracoviště

1. Úvod

Hlavním úkolem školního poradenského pracoviště je poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

2. Organizační struktura

Vedoucí školního poradenského pracoviště: 

 • Výchovný poradce pro II. stupeň – Bc. Irena Čecháčková

Členové školního poradenského pracoviště:

 • Výchovný poradce pro I. stupeň, speciální pedagog - Mgr. Jarmila Mužíková
 • Školní metodik prevence pro I. stupeň – Mgr. Blanka Uhrová
 • Školní metodik prevence pro II. stupeň – Mgr. Zuzana Žowliaková
 • Školní psycholog pro I. stupeň – Bc. Stefanie Marková
 • Školní psycholog pro II. stupeň – Mgr. Júlia Čechová
 • Speciální pedagog pro II. stupeň - Mgr. Marcela Kubátová

3. Hlavními cíli jsou

 • zkvalitnění poradenských služeb poskytovaných žákům, jejich rodičům a pedagogům
 • prevence školní neúspěšnosti
 • prevence sociálně-patologických jevů
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – pozdní příchody, neomluvená či vysoká absence
 • poskytování základního kariérního poradenství
 • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

V Břeclavi dne 4. 9. 2023

Mgr. Helena Ondrejková
ředitelka škola

ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy