Nástroje pro usnadnění přístupu

Statut školního poradenského pracoviště

1. Úvod

Hlavním úkolem školního poradenského pracoviště je poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

2. Organizační struktura

Vedoucí školního poradenského pracoviště: 

Výchovný poradce pro II. stupeň – Bc. Irena Čecháčková

Členové školního poradenského pracoviště:

Výchovný poradce pro I. stupeň - Mgr. Jarmila Mužíková

Školní metodik prevence pro II. stupeň – Mgr. Miroslava Ivančicová

Školní psycholog pro I. stupeň – Bc. Stefanie Marková

Školní psycholog pro II. stupeň – Mgr. Júlia Čechová

3. Hlavními cíli jsou

  • zkvalitnění poradenských služeb poskytovaných žákům, jejich rodičům a pedagogům
  • prevence školní neúspěšnosti
  • prevence sociálně-patologických jevů
  • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
  • řešení problémů spojených se školní docházkou – pozdní příchody, neomluvená či vysoká absence
  • poskytování základního kariérního poradenství
  • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

V Břeclavi dne 1. 9. 2022

Mgr. Helena Ondrejková
ředitelka škola

ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy