Nástroje pro usnadnění přístupu

Školní poradenské pracoviště

loga-spp

Poradenskými pracovníky školy jsou:

 • § výchovný poradce
 • § školní metodik prevence
 • § školní psycholog nebo školní speciální pedagog.
 • Standardními činnostmi poradenských pracovníků školy jsou služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.
 • K obecným cílům týmu ŠPP patří:
 • § Zajistit propojenost poradenských služeb poskytovaných školou se službami specializovaných poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP a IPS úřadů práce).
 • § Prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči.
 • § Poskytování metodické podpory učitelům .
 • § Včasná intervence při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů.
 • § Poskytování průběžné a dlouhodobé péče o žáky s neprospěchem. Vytvoření předpokladů pro jeho snižování.
 • § Vytvoření příznivého klima pro integraci a přijímání kulturních a sociálních odlišností na škole.
 • § Zajistit podmínky pro možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
 • § Připravit novou koncepci kariérového poradenství.
 • § Vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů.
 • § Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit pro tyto programy metodické zázemí.

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není potřeba tehdy, když je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Ke stažení:

ŠIKANA - krizový plán školy

Členové týmu ŠPP:

Mgr. Stefanie Marková, školní psycholog, kontaktní pracovník pro MŠ a 1. stupeň
Tel.: 732 475 272, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny

 • Pondělí: 8:00 – 14:00
 • Úterý: 8:00 – 14:00       
 • Středa: 8:00 – 14:00
 • Čtvrtek: 8:00 – 14:00       
 • Pátek: 8:00 – 14:00
 • Kdykoliv po telefonické domluvě s rodiči. 

Mgr. Júlia Čechová, školní psycholog, kontaktní pracovník pro 2. stupeň
Mob.: 731 458 201, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny

 • Pondělí 8:30 – 14:30
 • Úterý 8:30 – 14:00
 • Středa 8:30 – 14:30
 • Čtvrtek 8:30 – 14:30
 • Pátek 8:30 – 14:30
 • Kdykoliv po telefonické domluvě s rodiči.

Mgr. Jarmila Mužíková, výchovný poradce pro 1. stupeň, speciální pedagog
Tel.: 519 370 972, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny

 • Pondělí: 14:00 – 15:00
 • Kdykoliv po domluvě s žáky nebo po telefonické domluvě s rodiči.

Bc. Irena Čecháčková, výchovný poradce pro 2. stupeň
Tel.: 730 513 557, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny

 • Úterý: 9:40 – 10:00
 • Středa: 14:00 – 14:45
 • Kdykoliv po domluvě s žáky nebo po telefonické domluvě s rodiči.

Mgr. Blanka Uhrová, školní metodik prevence pro 1. stupeň
Tel.: 519 370 785, e-mail: uhrovaTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Zuzana Žowliaková, školní metodik prevence pro 2. stupeň
Tel.: 519 326 543, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny

 • Pondělí: 12:45 – 13:30
 • Čtvrtek: 9:40 – 10:00
 • Kdykoliv po domluvě s žáky nebo po telefonické domluvě s rodiči. 

Mgr. Marcela Kubátová, speciální pedagog pro 2. stupeň, speciální pedagog
Tel.: 519 326 543, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny

 • Čtvrtek: 9:40 – 10:00
 • Čtvrtek: 14:00 – 14:45
 • Kdykoliv po domluvě s žáky nebo po telefonické domluvě s rodiči.

Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy