Nástroje pro usnadnění přístupu

Přijímání dětí do PT 2024/2025

vodotisk

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025 ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1, p. o.

se koná 4. dubna 2024 v budově prvního stupně na adrese Břeclav, Sovadinova 1, v čase od 14.00 hod do 18:00 hod.

Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Zákonný zástupce se může zaregistrovat elektronicky přes link, případně QR kód uvedený na webových stránkách školy www.kupkova.cz v záložce PRO ŽÁKY A RODIČE. Registrace je obdobná jako u zápisu do 1. třídy, jen u Zaměření třídy je třeba vybrat položku přípravná třída.

Elektronická registrace v našem elektronickém systému Bakaláři bude spuštěna v den zveřejnění e-zápisu na webových stránkách školy. Pořadí při elektronické registraci není kritériem přijetí dítěte.

Do přípravné třídy se přijímají děti dle následujících kritérií
(v pořadí 1- 4):

  1. Přednostně jsou přijímány děti ze spádového obvodu ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1, který zahrnuje ulice: Břetislavova, Bří Mrštíků, Čechova, Čermákova, Denisova, Fibichova, Fintajslova, Fleischmannova, Fügnerova, Haškova, J. Černého, J. Palacha, Jiráskova, Jungmannova, Kančí obora, K. Čapka, Kuffnerovo nábřeží, Kupkova, Křížkovského, Mahenova, nábř. Komenského, náměstí T. G. Masaryka, Národního odboje, Národních hrdinů, Na Hrůdách, Na Řádku, Nerudova, Pod Zámkem, Pyskatého, Růžičkova, sídl. Dukelských hrdinů, Sladová, Smetanovo nábřeží, Sokolovská, Sovadinova, Šilingrova, třída 1. máje (od ulice Lesní), U Cukrovaru, U Nemocnice, U Splavu, U Stadionu, U Tržiště, Veslařská, Za Bankou, Zámecké náměstí, Žerotínova, 17. listopadu
  2. Děti, jejichž bydliště se nenachází ve spádovém obvodu, ale mají v ZŠ a MŠ Kupkova sourozence, 
  3. Děti mající trvalé bydliště v Břeclavi mimo spádový obvod,
  4. Děti mající trvalé bydliště mimo Břeclav s přihlédnutím ke vzdálenosti bydliště od školy. 

Děti budou přijímány postupně podle jednotlivých kritérií do naplnění maximální možné kapacity podle pořadí podaných žádostí o přijetí do přípravné třídy (včetně doložení potřebného doporučení školského poradenského zařízení). V případě rovnosti kritérií bude provedeno losování.

Pokud nemáte přístup k elektronické registraci, pomůžeme Vám s vyplněním všech formulářů v den zápisu.  

K žádosti je nutné doložit kopii rodného listu dítěte a kopii doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení (sken, fotografie).

U cizinců jsou to dokumenty o místu pobytu na území České republiky, pas dítěte, pas zákonného zástupce.

(formulář žádosti je k dispozici na stránkách školy www.kupkova.cz v záložce PRO ŽÁKY A RODIČE, Přijímání dětí do PT 2024/2025 - na konci dokumentu naleznete Dokumenty ke stažení – Žádost o přijetí do přípravné třídy).

Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Jarcová, tel.: 515 518 258, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ

Výsledky zápisu dětí do PT budou zveřejněny do 30. dubna 2024 na webových stránkách školy a vyvěšeny na dveřích při vstupu do budovy. Děti přijaté do PT budou zapsaní pod registračním číslem, které jim bude přiděleno při elektronické registraci. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Dokumenty ke stažení

Elektronické přihlášení do 1. třídy ZŠ a přípravné třídy 
ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1, p. o.

Odkaz zde

zapisy online

deti

ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy