Nástroje pro usnadnění přístupu

Matematická soutěž

Již druhým rokem se žáci naší školy zúčastnili matematické soutěže MaSo, která se konala dne 14. 5. 2024 v Brně na Gymnáziu v Řečkovicích.

MaSo je týmová soutěž pro žáky druhého stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Tým tvoří nanejvýš čtyři žáci jedné školy tak, aby součet ročníků, které navštěvují jeho členové, byl nejvýše 32. (Příklad: V jednom týmu mohou být jeden žák sedmé třídy, dva žáci osmých tříd a jeden žák deváté třídy, protože 7 ・ 1 + 8 ・ 2 + 9 ・ 1 = 32.) Náš tým byl sestaven z žáků: David Studynka 6. A, Martin Plot 8. C, Nela Nováková 9. C, Adam Vala 9. C. Týmy soutěžily ve hře, jejíž podstatnou součástí je řešení matematických úloh. Nutno podotknout, že se nejedná o standardní školní příklady, ale o úlohy netradiční, jejichž řešení testuje nejen schopnosti žáků matematicky myslet, ale také jejich připravenost k týmové spolupráci.

Našim žákům děkujeme za účast a dobrý výsledek.

Bc. Dagmar Kuncová

Odkaz na stránky soutěže zde.

ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy