Nástroje pro usnadnění přístupu

Ředitelské volno

Vážení rodiče, v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuji z provozních a technických důvodů v pátek 22. 12. 2023 ředitelské volno.

Vyhlášení ředitelského volna se netýká provozu MŠ. 

Provoz školní družiny bude upřesněn, a to na základě zájmu rodičů.

Mgr. Helena Ondrejková, ředitelka školy


Vážení rodiče, v případě zájmu o školní družinu v době ředitelského volna zašlete vyplněnou přihlášku (přes program Bakaláři) vedoucí vychovatelce ŠD, a to nejpozději do 14.12. 2023.

Bronislava Kocmánková

ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy