Školní hřiště základní školy na ulici Sovadinova 1

Od měsíce března do konce listopadu 2022 probíhala rekonstrukce školního hřiště základní školy na ulici Sovadinova 1. Na počátku prosince 2022 zřizovatel předal základní škole do užívání víceúčelové hřiště s přístroji venkovní posilovny a dalšími zajímavými sportovními sestavami a herními prvky. 

Primárně bude hřiště využíváno pro činnosti dětí a žáků mateřské školy, základní školy a školní družiny. 

Veřejnost pak bude moci bezplatně využívat hřiště v přesně vymezeném čase a období. Správou hřiště je pověřen správce, který dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu. Provozní řád a veškeré informace, týkající se provozu školního hřiště jsou vyvěšeny.

Hřiště je otevřeno:

 - přes školní rok: září – říjen, květen – červen (pondělí až pátek: 16:00 – 19:30 hodin)

Provozní doba pro veřejnost může být upravena z důvodu předem domluvených akcí, školních, sportovních a společenských zařízení a organizací. V případě nepříznivého počasí (sníh, mráz, déšť) je správce oprávněn areál uzavřít a konání akcí ukončit. Zdržování se v areálu hřiště mimo provoní dobu je zakázáno. 

Mgr. Helena Ondrejková, ředitelka školy

ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy
Doučování žáků škol

Šablony III