Exkurze Tutanchamon

Ve středu 18.5. vyrazili žáci 6. tříd v rámci výuky dějepisu do Brna na výstavu Tutanchamon- jeho hrobka a poklady. Pedagogický dozor tvořily: Mgr. Doležalová, Ing. Bartošová, Bc. Kuncová a paní asistentky Dobešová a Suchánková. 

Počáteční obavy, jak úspěšně zvládnout více jak 70 žáků v hromadné dopravě, se vytratily po zdárném překročení vstupní brány na brněnské výstaviště. Mimochodem, děti byly velmi organizované a přesun vlakem a tramvají jsme všichni zvládli na výbornou.  

Výstava byla koncipována z pohledu objevitele Howarda Cartera, který tuto tehdy nedotčenou hrobku objevil roku 1922 v Egyptě. Všichni jsme obdrželi dotykový telefon, a tak jsme si mohli nerušeně vyslechnout odborné výklady ke všem vystaveným exponátům či tematickým expozicím. Dozvěděli jsme se spoustu novinek o tomto faraonovi, počínaje jeho původem, dobou nástupu na trůn, až do jeho smrti. Děti mohly vidět kopie všech předmětů, které byly objeveny. Viděli jsme nejen tradiční pohřební artefakty, jako byly sarkofágy, kanopy a různé jiné předměty sloužící faraonovi k posmrtnému životu, ale také běžné světské věci, jako byly kopie lodí, nábytku, šperků a dokonce potravin. Vrcholem výstavy byla zlatá posmrtná maska, která svým zpracováním zaujala děti nejvíce.  

Myslíme, že děti odcházely z výstavy spokojené a plné dojmů. Cesta zpět byla klidná, plná zážitků a vyprávění z naší exkurze. Z našeho pohledu se celá akce více než vydařila a to i přesto, že nás cestovalo nemalé množství. Vše jsme všichni zvládli bez úhony. 

Uvedení pedagogové a asistentky

281628689 540671700803656 8336866857207626411 n

282235350 729366474772573 6949248071920168039 n

283365874 549034553450938 289136914659101267 n

283621635 348333743875633 4571981924397759912 n

ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy
Doučování žáků škol

Šablony III