Nástroje pro usnadnění přístupu

Výsledky zápisu ukrajinských dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.

Директор школи та дитячого садка Брецлав, Купкова 1, додаткова організація як компетентний адміністративний орган відповідно до положень § 46, § 165 абз. e) та § 183, параграф 1 Закону № 561/2004 Sb., про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту (Законодавство освіти) та відповідно до Закону № 500/2004

vydala/наказую...

ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy