• Konec roku 2020 - test článku - nové zobrazení

    Konec roku 2020 - test článku - nové zobrazení

    16. 12. 2020

Vážení rodiče,

vláda ČR svým usnesením ze dne 14.12.2020 stanovila volné dny pro žáky základní školy. 

Na základě krizového opatření vlády ČR je zakázána přítomnost žáků v základní škole včetně školní družiny ve dnech 21. a 22.12.2020. Podle ustanovení § 184 a) školského zákona nebude v tyto dny  probíhat vzdělávání distančním způsobem. Vánoční prázdniny se prodlužují o další 2 dny. Pokud nepřijde během této doby k dalšímu vládnímu opatření, nastoupí žáci 1. stupně do školy v pondělí 4.1.2021

Systém docházky do ŠD zůstává od 4.1.2021 stejný podle rozpisu ze dne 30.11.2020.

Žáci 2.stupně pokračují v rotační výuce: 

Dne 4.1.2021 nastupuje 2. skupina (7.A, 7.B, 7.C, 8.B a žáci obou 9. tříd).

Dne 11.1.2021 nastupuje 1. skupina (6.A, 6.B, 6.C, 8.A, 8.C a 9. třídy).

Čas ranního nástupu do školy zůstává stále stejný. 

V mateřské škole nedochází ke změně - děti naposledy v tomto roce půjdou dne 22.12.2020 a nastoupí dne 4.1.2021.

Pokud by se změnila vládní opatření v době vánočních prázdnin, doporučuji sledovat informace na našich stránkách školy.

Během pandemické krize jsme nemohli uskutečnit některé oblíbené a zažité akce školy. Tou poslední by mělo být tradiční předvánoční zpívání před budovou 1. stupně naší školy. 

Předvánoční rozloučení s rokem 2020 proběhne pouze v třídních kolektivech bez účasti veřejnosti.

Na závěr bych chtěl všem rodičům a zaměstnancům školy poděkovat za vzájemnou spolupráci a popřát především lepší rok 2021, pohodu, soudržnost v mezilidských vztazích, hodně trpělivosti a hlavně to nejdůležitější – pevné zdraví. 

PaedDr. Igor Huleja v.r.
Ředitel školy

ZŠ Kupkova

© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy