Nástroje pro usnadnění přístupu

Školní parlament

Aktuality

Stanovy školního parlamentu 2022/2023

 1. Stanovy školního parlamentu jsou vždy platné pro daný školní rok a na začátku každého roku musí být schváleny nadpoloviční většinou hlasů členů školního parlamentu.
 2. Každý školní rok si třída zvolí své zástupce do školního parlamentu. Zástupci třídy se svým zvolením musí souhlasit – jde o dobrovolnou funkci.
 3. Člen školního parlamentu je povinen účastnit se všech zasedání. V případě neúčasti je nutné se omluvit a zajistit za sebe náhradu ve formě zástupce, který je volen třídou.
 4. Zasedání školního parlamentu se konají minimálně jednou za měsíc.
 5. Členové školního parlamentu pravidelně a pravdivě informují své spolužáky o obsahu všech zasedání školního parlamentu. K tomu jim je po domluvě dán prostor v rámci třídnických hodin nebo v jinak stanovený čas.
 6. Školní parlament má právo odvolat na základě závažných důvodů předsedu, místopředsedu, zapisovatele, mluvčího a to nadpoloviční většinou hlasů.
 7. Při hlasování školního parlamentu platí rovnoprávnost postavení všech členů ŠP. Každý člen má vždy jeden hlas.
 8. Školní parlament nemá právo zasahovat do záležitostí, které jsou výhradně v kompetenci vedení školy. Nesmí vydávat taková rozhodnutí, která jsou v rozporu se školním řádem.
 9. Zasedání školního parlamentu jsou přístupná všem žákům i učitelům školy, kteří se o termínu zasedání mohou informovat na nástěnce ŠP/ na webu školy. Přihlížejícím je dovoleno hlasovat společně se členy ŠP dle dohody členů parlamentu.

V Břeclavi, 20.9. 2022

Zástupci tříd ve školním parlamentu 2022/2023

1. stupeň:

 • 4.A: Patrik Říha, Nina Michlíková
 • 4.B: Dita Kapsíková, Bára Čimerová
 • 4.C: Natálie Ševčíková, Bára Salajková
 • 5.A: Tonda Weiner, Jasmína Žiaková
 • 5.B: Monika Paulíková, Martin Mahovský

2. stupeň:

 • 6.A: Karolína Dudová, Jakub Steinbauer, Petr Marek - Z
 • 6.B: Alena Krontorádová, Viktorie Sklenářová
 • 6.C: Edita Koplová, Tereza Bartošová, Dominik Zoder – Z, Kateřina Vališová - Z
 • 7.A: Viktorie Valíčková, Sofie Hrabovská
 • 7.B: Adam Kuřil, Sofie Mitic
 • 7.C: Josef Braunsteiner, Šimon Čížek - Z
 • 7.D: Tereza Hanáková, Dominika Straková
 • 8.A: Matyas Malega, Natalie Vajdová
 • 8.B: Dominik Daněk, Jakub Kučera
 • 8.C: Lukáš Podkalský, Jaromír Pop
 • 9.A: Michala Němečková, Veronika Izáková, Roman Kilián – předseda ŠP
 • 9.B: Robin Kilian, Zbyněk Štěpnička, Sabina Kočíková - Z, Ema Průdková - Z
 • 9.C: Vendula Švaňhalová, Ema Dreslerová, Jan Bartůněk

Z = zástupce

Zápisy z jednání

Připravuje se...
ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy
Doučování žáků škol

Šablony III