Zápis do 1. třídy 2023/2024

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2023/2024

  • V úterý 4. dubna 2023, v čase od 14.00 do 18.00 hodin, proběhne zápis dětí do 1. tříd.
  • Zápis se uskuteční v prostorách 1. stupně ZŠ, budova Sovadinova 1.
  • K zápisu se dostaví ze zákona každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2023 šest let, nebo mu byl povolen odklad povinné školní docházky v roce 2022. 
  • K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem.

Je potřeba doložit:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Žádost o přijetí dítěte do základního vzdělávání
  • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

zapis

ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy
Doučování žáků škol

Šablony III