Nástroje pro usnadnění přístupu

Přípravná třída 2023/2024

Od 1. září 2023 naše škola otevírá

Přípravnou třídu základní školy

  • Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
  • Nabízí dětem příjemné prostředí a vzdělávání v počtu 10 -15 dětí ve třídě, individuální přístup, spolupráci s rodiči.
  • Vzdělávací program je přizpůsoben individuálním potřebám dítěte.
  • Služby školního poradenského pracoviště (ŠPP – výchovná poradkyně, metodička prevence, školní psycholožka, speciální pedagožka, tým asistentů pedagoga).
  • Možnost stravování ve školní jídelně a docházení do školní družiny s provozem od 6:30 do 16:30 hod.

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy záložce PRO RODIČE.

Budeme se těšit na Váš zájem!

pripravna trida

ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy