Informace o přijímání dětí do přípravné třídy základní školy pro školní rok 2023/2024

Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Kritéria pro přijetí dětí do přípravné třídy

Podmínky pro přijetí do přípravné třídy stanovuje § 47 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon), v původním znění. O zařazování do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného zástupce dítěte, na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti zákonný zástupce doloží.

V  příštím školním roce bude otevřena jedna přípravná třída. Minimální počet přijatých dětí je 10, maximální počet je 15.

Do přípravné třídy se přijímají děti dle následujících kritérií
(v pořadí 1-4):

  1. Přednostně jsou přijímány děti ze spádového obvodu ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1, který zahrnuje ulice:
    Břetislavova, Bří Mrštíků, Čechova, Čermákova, Denisova, Fibichova, Fintajslova, Fleischmannova, Fügnerova, Haškova, J. Černého, J. Palacha, Jiráskova, Jungmannova, Kančí obora, K. Čapka, Kuffnerovo nábřeží, Kupkova, Křížkovského, Mahenova, nábř. Komenského, náměstí T. G. Masaryka, Národního odboje, Národních hrdinů, Na Hrůdách, Na Řádku, Nerudova, Pod Zámkem, Pyskatého, Růžičkova, sídl. Dukelských hrdinů, Sladová, Smetanovo nábřeží, Sokolovská, Sovadinova, Šilingrova, třída 1. máje (od ulice Lesní), U Cukrovaru, U Nemocnice, U Splavu, U Stadionu, U Tržiště, Veslařská, Za Bankou, Zámecké náměstí, Žerotínova, 17. listopadu
  2. Děti, jejichž bydliště se nenachází ve spádovém obvodu, ale mají v ZŠ a MŠ Kupkova sourozence,
  3. Děti mající trvalé bydliště v Břeclavi mimo spádový obvod,
  4. Děti mající trvalé bydliště mimo Břeclav s přihlédnutím ke vzdálenosti bydliště od školy.

Děti budou přijímány postupně podle jednotlivých kritérií do naplnění maximální možné kapacity podle pořadí podaných žádostí o přijetí do přípravné třídy (včetně doložení potřebného doporučení školského poradenského zařízení). V případě rovnosti kritérií bude provedeno losování.

Žádost o přijetí do přípravné třídy

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání žádosti o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

O přijetí dítěte do přípravné třídy je třeba požádat
od 1. 5. do 15. 5. 2023, lze zvolit některou z možností:

  • do datové schránky školy,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!),
  • poštou,
  • osobním podáním (na pracovišti Sovadinova 1).

K žádosti je nutné doložit kopii rodného listu dítěte a kopii doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení (sken, fotografie). (Formulář žádosti je k dispozici na stránkách školy v záložce PRO RODIČE, Přijímání dětí do PT 2023/2024 - na konci dokumentu naleznete Dokumenty ke stažení - Žádost o přijetí do přípravné třídy). 

Následně Vás budeme informovat o možné osobní návštěvě školy dětí a rodičů v termínu stanoveném školou. 

Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Jarcová, tel.: 519 370 785, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oznámení o přijetí

Každému zapisovanému dítěti bude přiděleno registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých na webových stránkách školy a vstupních dveří budovy školy. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

prijimani deti

Dokumenty ke stažení

ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy
Doučování žáků škol

Šablony III