Nástroje pro usnadnění přístupu

Šablony III

Naše škola realizuje projekt Moderní výuka II., reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020358 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III. 

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu – školní asistent
  • rozvojové aktivity – projektový den ve výuce, projektový den mimo výuky

  • personální podporu – školní psycholog
  • rozvojové aktivity – doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve výuce
  • aktivity rozvíjející ICT v ZŠ – Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – b) 48 hodin/48 týdnů

Hlavním cílem projektu je sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován EU. 

sablonaIII eu

ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy