Nástroje pro usnadnění přístupu

Projekt RAMPS - VIP III.

loga-spp

Projekt RAMPS-VIP III je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky.

Řešitelem projektu je Národní ústav pro vzdělávání a naše škola je do něj zapojena v rámci Aktivity 1 - Podpora školám v práci s podpůrnými a vyrovnávacími opatřeními.

V rámci této aktivity je na škole zřízena pozice školního psychologa, který díky poskytování poradenských služeb žákům, rodičům i pedagogům pomáhá vytvářet a naplňovat vyrovnávací opatření pro žáky a vytvářet tak rovné podmínky pro vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření.

Zároveň je jednotícím prvkem v intervencích a koordinuje opatření školy, rodiny a dalších odborníků.

Projekt RAMPS – VIP III tak navazuje na předchozí projekty RŠPP – VIP II a VIP – Kariéra, do kterých byla škola zapojena již v předchozích letech, od roku 2005.

 

ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy