Moderní výuka

Naše škola realizuje projekt Moderní výuka, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011318 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Projekt je zaměřen na:

  • MŠ: personální podpora – školní asistent MŠ, osobnostně profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv), rozvojové aktivity v MŠ – projektový den ve škole, projektový den mimo školu, využití ICT ve vzdělávání v MŠ
  • ZŠ: personální podpora – školní asistent ZŠ, školní psycholog ZŠ, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, tandemová výuka v ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity v ZŠ – doučování, klub komunikace v cizím jazyce, rozvojové aktivity v ZŠ – projektový den ve škole, projektový den mimo školu, využití ICT ve vzdělávání
  • Školní družina: personální podpora – školní asistent v ŠD, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD – tandemové vzdělávání v ŠD

Hlavními cíli projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.

moderni vyuka eu loga

ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy
Doučování žáků škol

Šablony III