Nástroje pro usnadnění přístupu

Poděkování - Celé Česko čte dětem

Každý měsíc probíhal na 1. stupni naší školy a v mateřské škole projekt Celé Česko čte dětem. Četli učitelky, zástupci školy, vychovatelky, asistenti pedagoga, psycholožka a rodičovská veřejnost.
Cílem tohoto projektu je vyburcovat rodiče a dospělé ke každodennímu čtení dětem a k ochraně dětí před hrozbou falešných hodnot masové kultury. Jedná se o zcela ojedinělý projekt podporující vzdělanost národa a vazby v rodině.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem rodičům a pedagogům, kteří četli žákům 1. a 2. ročníků z různých dětských knížek a přispěli tím k rozvoji čtenářské gramotnosti dětí. Na konci čtení měli možnost děti odpovídat na otázky o přečteném textu a za správnou odpověď byly odměněny obrázkem. Některé maminky samy přinesly dětem své obrázky a paní Vladárová dokonce dětem upekla perníková „zlobidýlka".

Děti se na hodiny čtení těšily, vyprávěly si o tom o přestávkách nebo malovaly obrázky v hodinách výtvarné výchovy o přečtené textu.

Děkujeme těmto rodičům  a zaměstnancům školy:
p. Jakubíková – maminka R. Sklenářová – zást. řed.
p. Vladárová – maminka J. Měchura – zást. řed.
p. Růžičková – babička B. Kocmanová - vychovatelka
p. Bobrzyková – maminka M. Polášková– asist. ped.
p. Černohorská – babička J. Maťašovská - učitelka
p. Kuzmová – maminka Š. Johanidesová - učitelka
p. Drajna – tatínek D. Poláchová - vychovatelka
p. Václavík – vedoucí kroužku Z. Miklošová – psycholožka

Poděkování patří také všem vyučujícím, kteří se podíleli na spolupráci s rodiči.

Mgr. Jana Lamačová – koordinátorka projektu

 

01

 

02

ZŠ Kupkova

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

Kupkova 1, 690 02 Břeclav
IČ: 63434466
Datová schránka: 9cpjxaj

Zřizovatel školy: Město Břeclav© Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

vytvořil www.pixelhouse.cz

Kontakty na vedení školy